Priklausomybes terapijos specialisto pazymejimas

Pagrindinės Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas į klausimą „kas yra CE sertifikatas?“ yra susijęs su pagrindinių Europos Sąjungos veikimo prielaidų paaiškinimu. Parodyta, kad jos pagalbos priežastis yra trys principai: laisvas prekių, galvų ir pinigų judėjimas. Siekdamos įgyvendinti pirmiau nurodytus principus, ES valstybės narės nusprendė išspręsti visus sunkumus, susijusius su prekyba Bendrijos viduje, ir papildomai susitarė dėl bendros politikos susitarime su ES nepriklausančiais partneriais. Dėl šios priežasties Bendrijoje buvo sukurta mainų zona, tinkanti tam, kuris sukuria vietą vienos šalies valdžioje. Jis pelnė bendrosios vietinės rinkos arba bendrosios rinkos vardą.

Bendra vietinė rinka ir įsigyjamų prekių pristatymas

Pačios turtingiausios kliūtys, susijusios su prekyba tarp šalių, yra nacionaliniai gaminių būklės ir saugos reikalavimai. Kiekvienoje šalyje buvo skirtingi įstatymai ir standartai, kurie žymiai skyrėsi nuo kitų šalių. Gamintojas, norėjęs parduoti savo gaminius skirtingose ​​šalyse, turėjo atitikti individualius reikalavimus. Šalinant prekybos sunkumus, reikėjo panaikinti šiuos skirtumus. Su prekyba gaminiais susiję standartai negalėjo būti panaikinti. Taigi geras sprendimas buvo suderinti taisykles visoje bendruomenėje, kurios dėka prekybai buvo taikomi šie reikalavimai.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su viena gaminių ir prekių kokybe. Dėl nemažo sudėtingumo ir daug laiko užimančių procesų šio požiūrio buvo atsisakyta.

Pasirodė, kad buvo sukurtas supaprastintas techninio suderinimo išėjimas. Konkrečioms gaminių grupėms buvo apibrėžti pagrindiniai saugos reikalavimai, kurių turi būti laikomasi prieš pradedant gaminį ar gaminį pradedant naudoti bendrojoje Europos rinkoje.

Verslininkai iš ne ES, norintys pateikti gaminį rinkai Bendrijos aikštėje, pvz., Iš Turkijos, turi atitikti savo gaminį, kad atitiktų ES standartus ir kokybės reikalavimus. Tai įrodyti yra jų pareiga.

Buvo sukurti suderinti standartai, kurių dėka verslininkai žino, kokius esminius reikalavimus reikėtų vykdyti. Visada yra įpareigojimas naudotis šiais pagrindais. Verslininkas, priešingai, gali įrodyti, kad jo produktas yra skirtas naudoti Bendrijos rinkoje.

CE sertifikatas - gamintojo deklaracija

„CE“ ženklas nestebina, tačiau gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius su juo susijusių direktyvų reikalavimus.Turi asmenį, gamintojo deklaracijos simbolį arba įgaliotą atstovą. Tai patvirtina, kad produktas buvo sukurtas sąmoningai laikantis pagrindinių reikalavimų, nustatytų informacijoje apie duotą gėrį. Galima pamatyti vieną ar kelias skirtingas direktyvas.

Bendrijos įstatymai numato atitikties prezumpciją ir būtiniausius saugos reikalavimus gaminiams, pažymėtiems CE ženklu.

Dėl to už CE pažymėjimą yra atsakingas tik gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Tai įrodo, kad gaminys atitinka esminius direktyvos reikalavimus. Norėdami pamatyti šį faktą, atliekama atitikties įvertinimo procedūra, o po geros atitikties deklaracijos - atitikties deklaracija. Atitikties įvertinimo procedūros gali būti originalios, atsižvelgiant į riziką, kuri priklauso nuo konkretaus produkto naudojimo. Kuo didesnė prekių grėsmė turtui, tuo labiau bloga, daugelį procedūrų turi atlikti gamintojas arba įgaliotasis atstovas. Atskirais atvejais patartina taikyti net keliolikos Bendrijos standartų reikalavimus.